Carrer Girona, 126 baixos
08037 Barcelona
Tel. 93.458.15.15
Fax. 93.457.95.23
info@lago-assessors.com
 
Català
Español 
ASSESSORIA IMMOBILIARIA - ASSEGURANCES
   
Inscrit al Registre Administratiu Especial de mediadors d'Assegurances, corredors de reassegurances i llurs altres càrrecs, regulat al'art. 52 de la Llei 26/2006 amb el núm. F106GC. Concertada assegurança de responsabilitat civil de comformitat am allò establert a l'art. 27 de la Llei 26/2006.